• Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy.

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: sklep@bieliznaexpert.pl 
Wzór takiego oświadczenia znajduje się poniżej. Gotowe, już wypełnione oświadczenie dostaniecie Państwo także mailem, wraz z potwierdzeniem zamówienia.

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie, na adres: Sklep Bielizna BodyExpert, ul. 3 Maja 51, 32-100 Proszowice, lub do paczkomatu o kodzie: LRA01N Luborzyca 191, 32-010 Luborzyca (Na parkingu przy sklepie Euro), jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Kuriera, lub nadanie przesyłki w punkcie nadawczym, można łatwo zamówić klikając link "Furgonetka" zamieszczony poniżej:

 

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

Jeśli jesteś Konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: sklep@bieliznaexpert.pl lub drogą pocztową na adres ul. Stroma 49, 32-010 Luborzyca

Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul. 3 Maja 51, 32-100 Proszowice (Sklep Bielizna)

W związku z wadą możesz żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

BOGDAN OSIKA F.H.U. KANON 
ul. Stroma 49, 32-010 Luborzyca 
adres e-mail: sklep@bieliznaexpert.pl

 

Dane klienta: Imię i Nazwisko - ……………………………………………………....................

Nazwa (jeśli firma) - ……………………………………………………....................

Adres - …………………………………………………….................... Kod pocztowy - ……………………

Miejscowość - ……………………………………………………....................

NIP (jeśli firma): - ……………………………………………………....................

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy kupna – sprzedaży

Dane towaru:

Nazwa produktu / wartość - ……………………………………………………........................................................................................

Nazwa produktu / wartość - ……………………………………………………........................................................................................

Nazwa produktu / wartość - ……………………………………………………........................................................................................

Nazwa produktu / wartość - ……………………………………………………........................................................................................

Nazwa produktu / wartość - ……………………………………………………........................................................................................

Numer faktury VAT, lub nr. zamówienia - ……………………………………………………....................

Proszę o zwrot kwoty ……………………………………. ………………………………........

Słownie ……………………………………………………………………………………........................................................................................

Takim samym kanałem płatności (PayU), jaki był wykorzystany podczas zawierania transakcji.

 

Lub na rachunek bankowy:

(uzupełnić w przypadkach: płatności za pobraniem i przelewu tradycyjnego)

Numer konta - …………………………………………………….........................................................................

Dane posiadacza rachunku - …………………………………………………….......................................................................................

 

 

Oświadczam, że zwracam produkt w pełni kompletny.

 

………………………………………………………

czytelny podpis Klienta

(tylko gdy forma papierowa)